Zorgplicht van de overheid

Per 1 januari 2024 wordt een nieuwe zorgplicht voor de overheid geïntroduceerd. ‘Een bestuursorgaan draagt zorg voor passende ondersteuning bij het verkeer met dat bestuursorgaan.’ Wat betekent dit voor gemeenten en uitvoeringsorganisaties? 

Onderzoek naar best practices

Waar heeft de burger behoefte aan als het gaat om goed geïnformeerd en geholpen te worden door de overheid? Wat wordt er binnen overheden al gedaan om te voldoen aan deze nieuwe zorgplichtbepaling? Wat kunnen organisaties van elkaar leren? Deze vragen waren het uitgangspunt  voor een reeks van interviews en kennissessies, waarin best practices zijn opgehaald.

Stand van zaken

Momenteel wordt de eindrapportage geschreven.

Samenwerkingen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is opdrachtgever van dit project.

Scroll naar boven